Aztor Michał Paczyński
ul. Tomasza Kotlarza 11c/56
40-139 Katowice

tel.: 737 842 688
e-mail: biuro@aztor.pl